Téu-jiáp 頭頁

Chhiùng Kâ-su cú-dièn/客事詞典 lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thèu-ya̍p)
跳至導覽 跳至搜尋
Fān-qiáq lói Riò-ōn Kâ-su cú-dièn!/歡迎來詔安客事詞典!

Pa-va-cu:Fān-qiáq lói Riò-ōn Kâ-su cú-dièn! Hian-xí jiū 19 piān cú-tiéu.
漢字:歡迎來詔安客事詞典! 現時有 19詞條

Qioq-zù juq Kâ-su cú-dèn?/仰子用客事詞典?

1. Kâ-su cú-dièn túq-xí juq Pa-va-cu ham Hòn-cu, ḿ-gò tiéu-mût dān-ciaq juq Pa-va-cu còq-giàn.
客事詞典同時用白話字和漢字,毋過條目單淨用白話字創建。

Còq-giàn sīn tiéu-mût

<inputbox> type=create width=25 bgcolor=#ffffff preload=Template:Standard content for new page editintro=Template:Instructions default= </inputbox>

Tiāⁿ-tiāⁿ iōng ê jī-sû

Sû-tián

Hoan-e̍k kè-ōe

Hun-lūi sû-tián

Gú-giân hiān-siōng

Gú-giân chi-kan

Ki-pún-sû

Juq cu-vū cim Kâ-su cú-dièn
用字母尋客事詞典

A ( Ā À Â Á ) · B · C · Ç · D · E ( Ē È Ê É ) · F · G · H · I ( Ī Ì Î Í ) · J · K · L · M ( ) · N · O ( Ō Ò Ô Ó ) · P · Q · R · S · T · U ( Ū Ù Û Ú ) · V · W · X · Z


· · · Sù-jiū e jiáp